01
september
2014

Samenes Landsforbund - SLF og dens korte liv

Når man søker om informasjon om Samenes Landsforbund – SLF er det ikke stort å finne. Og den informasjon som finnes er dessuten svært ukorrekt. Dette kan skyldes to ting. For det første at SLF ikke har satt varige spor etter seg i det samepolitiske landskapet. For det andre at de som drev SLF gjennom flere tiår ikke har vært i stand til å fortelle, ei heller å korrigere historien om seg selv. Derved overlot man historieskrivingen til politiske motstandere.

Jeg skal i denne artikkelen avlive noen myter om SLF som er gjentatt såpass mange ganger at de er blitt ”sannheter”. Og jeg skal begrunne det som i realiteten var SLFs død så tidlig som i 1982. Jeg er den siste som vet mer om dette enn noen andre. Jeg var med helt fra ideene ble klekket ut ved kjøkkenbordet til forbundets første formann Oscar Varsi i 1978, til ”aksjon Samene Landsforbund” vinteren 1979, til stiftelsen 12. mai 1979 og til jeg gikk av som generalsekretær i 1982. Senere har Oscar og jeg hatt mange diskusjoner helt til noen uker før han gikk bort den 19. februar 2001. Gjennom mange år hadde vi ukentlige telefonsamtaler. Jeg har også hans egne notater om dette samt mange andre ting. Hans mening var at dette materialet skulle komme ut i en eller annen form.

Når det gjelder Oscar sine notater ellers skal jeg etter hvert komme med flere artikler.

SLF var et åpent sår for Oscar Varsi

SLF var alltid et åpent sår for Oscar etter at han gikk av som formann og helt til han gikk bort. Han vurderte å ta bladet fra munnen, men lot det ligge i mange år i lojalitet til noen av sine sambygdinger. Først på slutten av sitt liv var han klar. Og for min egen del har det tatt enda lenger tid. For den samiske historieboka er disse tingene en parentes, men like fullt føler jeg et behov for å få det frem for om mulig å få et mer nyansert bilde. Så får de som vil bruke det, bruke det slik de vil når historien skal skrives.

Bildet her kan være en god illustrasjon over forfallet til en samisk organisasjon. Det er dette som er igjen. Alt det andre som ble forsøkt bygget opp er borte og vil sannsynligvis aldri gjenoppstå. Det er synd og fryktelig leit. Bildet er nesten som en illustrasjon over en gravplass som har stått ustelt i 15 år. Eller et hus som som er forlatt i all hast.

http://www.mamut.net/sameneslandsforbund/

Mytene

 1. SLF var et bestillingsverk fra Arbeiderpartiet.
  Dette er ikke korrekt.
  SLF ble planlagt i Sirma ved kjøkkenbordet til Oscar Varsi fra høsten 1978. Ikke på noe tidspunkt var dette et tema i lokalpartiet, fylkespartiet eller sentralt. Prosjektet var hemmelig for de fleste, også partifeller helt til vi gikk ut offentlig i mars 1979. Når forbundet ble stiftet den 12. mai 1979 viste Arbeiderpartiet liten interesse for prosjektet. Dette skulle imidlertid endre seg senere når Regjeringen trengte et samisk alibi da det tilspisset seg i Stilla og med sultestreikene utenfor Stortinget, men da var SLF for lengst etablert. Høyre var på banen lenge før AP. Kaci Kullmann Five kom til stiftelsesmøte av lokallaget i Karasjok våren 1979. Da var hun leder i Unge Høyre.
   
 2. SLF ble dannet etter splittelse i NSR og besto av utbrytere derfra
  Dette er ikke korrekt.
  NSR var ganske samlet. Riktignok var det noen få medlemmer som gikk over til SLF, men det var ingen massiv medlemsflukt som skulle tilsi splittelse. Og vårt mål var da heller ikke å splitte NSR og derfor så vi ikke den veien etter medlemmer. Derimot var det en irritasjon over lang tid som kulminerte over retorikken i NSR som påberopte seg å være den eneste med rett til både å representere og aksjonere på vegne av den samiske befolkningen. I våre hoder var slik enerett bare mulig i andre regimer andre steder i verden. Vi ønsket ganske enkelt å være et talerør i opposisjon til NSR på vegne av den delen av den samiske befolkningen som ikke var organisert og det var der vi hentet oppslutningen. I våre hoder var dette selve demokratiet.
   
 3. SLF var et bestillingsverk fra avisa Ságat
  Dette er ikke korrekt
  Etter Ságats årsmøte i Sirma i 1974 og sparkingen av avisas samiske redaktør Odd Mathis Hætta var avisa presset om avisas samiske identitet. For å imøtegå dette hevdet avisa seg å være en samisk organisasjon som representerte samene på lik linje med NSR. Men dette var ikke nok til å gi avisa et troverdig samisk alibi. Derfor ble det internt i avisa syslet med planer om en alternativ samisk organisasjon. Forslag til vedtekter ble utarbeidet og et persongalleri ble diskutert.

  Men den ”parallelle” planleggingen som foregikk i Sirma visste ikke avisa Ságat noe om og det var helt bevisst fra vår side. Tidspunktet vi valgte for å slå til med ”aksjon Samenes Landsforbund” ble valgt med omhu. Akkurat da var daværende og nåværende redaktør Geir Wulff bortreist og tilbake i avisens redaksjon var det bare en enslig journalist som velvillig stilte avisas spalter til disposisjon. Minner om at dette var lenge før mobiltelefon og internett slik at det ikke var like enkelt som å sende en sms til ansvarlig redaktør for å orientere. Med Geir Wulff til stede var vi redd for at avisa skulle plassere sine folk sentralt i aksjonsledelsen og i verste fall kuppe aksjonen. Oscar Varsi hadde vært og var fortsatt kritisk til resultatet av Sirma-møtet i 1974. Dette visste Ságat og avisa var derfor skeptisk til Oscar.
   
 4. SLF var for Alta-utbyggingen
  Dette er ikke korrekt.
  SLF gjorde gjentatte vedtak mot utbyggingen og har aldri i noe vedtak eller fra ansvarlig hold uttrykt tilslutning til utbyggingen. Derimot var SLF i mot aksjonene i Detsika og Stilla samt sultestreikene. Vi understreket dette i gjentatte vedtak samtidig som vi også understreket vår motstand mot utbyggingen. Det sentrale i SLFs ideologi og standpunkter var begrunnet i respekt for vedtak gjort av landets myndigheter som var lovlig valgt av folket. Etter vår oppfatning dreide det seg om respekt demokratiet.
   

Avisa Ságats samiske alibi.

Etter ”Sirma-møtet” i Ságat i 1974 var det turbulens rundt avisas redaksjonelle språk som var norsk samt ansettelse av en ikke-samisk redaktør som ikke kunne samisk. Dette kulminerte i 1979 ved at Forbrukerdepartementet avslo Ságats søknad om statsstøtte. I stedet ble støtten gitt til den nyetablerte Sámi Áigi som skrev på samisk. Begrunnelsen for å gi støtten til Sámi Áigi var at avisa var samisk, mens Ságat manglet samisk forankring, språk og identitet. Dette gjorde at Ságat var ganske desperate etter å finne et samisk alibi. Derfor begynte avisa å planlegge en alternativ samisk organisasjon i opposisjon til NSR som støttet Sámi Áigi. I det hele tatt var det et mildt sagt anstrengt forhold mellom Ságat og NSR.

Men som nevnt foran kom vi Ságat i forkjøpet

Ságats flytting til Lakselv.

Planleggingen av Ságats flytting fra Vadsø til Lakselv startet en eller annen gang i 1979. En viktig forutsetning var statstilskuddet, hvilket ble avslått. Og manglende tilskudd også i fremtiden kunne bety kroken på døra. Senere kom tilskuddet og flytteplenen kunne gå videre. Vinteren 1980 ble jeg presentert tegninger av det nye avishuset i Lakselv der det var satt av arealer til SLFs sekretariat! Fra Ságats side var planene klare.

Ságat overtar SLF

Lokalisering av SLFs sekretariat kom opp på forbundets landsstyremøte høsten 1980. Der møtte avisa Ságat mannsterkt uten at de var valgt inn i forbundets styrende organer, bortsett fra Hans A. Opstad som hadde en dobbeltrolle som nestleder i forbundet og styreleder i Ságat. Utenom Opstad deltok Ságats sterke menn Arne Wulff og Geir Wulff med flere. Et opprivende møte der både Oscar og jeg kjempet for forbundets uavhengighet og integritet. Vi var SLFs menn.

Sekretariatet forble på Tanabru, men min arbeidssituasjon ble etter hvert uholdbar med en sterk Ságat-fraksjon som ville ha meg bort. Jeg holdt ut i nesten 2 år til, men det var en organisasjon i oppløsning med en sterk og meget aktiv Ságat-fraksjon. På landsmøtet i 1982 trakk Oscar seg og jeg gikk av kort tid etter. Avisa Ságat hadde overtatt SLF med Nils Henrik Måsø i en dobbeltrolle som journalist i avisa og organisasjonssekretær i forbundet med Hans Eriksen som leder. Samlokaliseringen mellom SLF og Ságat ble gjennomført på Tanabru. Avisa Ságat hadde sikret seg kontrollen over SLF og derved var avisas samiske alibi på plass.

Og SLF mistet sin frihet, uavhengighet og integritet. Forbundet døde som en uavhengig organisasjon på landsmøte i 1982. Det er dette som plaget forbundets første formann Oscar Varsi helt til han gikk bort.

Brudd mellom Ságat og Hans Eriksen

Konstellasjonen Nils Henrik Måsø, Ságat og Hans Eriksen fungerer helt frem til 1989 da det skjer et brudd mellom Ságat/Måsø på den ene siden og Hans Eriksen på den andre. På dette tidspunktet opererer forbundet med det høyeste medlemstallet noensinne. Når Nils Henrik Måsø forlater SLF tar han med seg halvparten av medlemmene og det skjer helt uten støy! Dette er historiens stilleste splittelse noensinne.

Hans Eriksen driver sitt forbund enda i nesten 10 år. Det viktigste som skjer i perioden er at SLF kjøper aksjer i Min Áigi sånn for å understreke bruddet med Ságat. Og den viktigste samepolitiske visjonen til Hans er å legge ned Sametinget og gjenopplive Samerådet.

Historien om Samenes Landsforbund avsluttes med flere splittelser og rettssak med en endelig død rundt tusenårsskifte. Siden da har ikke organisasjonen hatt aktivitet. Eller for å sitere Store Norske Leksikon. Samenes Landsforbund har ikke overlevd inn i vår tid.

Dette er trist, veldig trist.

Hvem som i dag forvalter SLFs aksjepost i Ságat og hvordan er et annet interessant spørsmål.

Om samisk pressestøtte

Når dette er sagt så vil jeg legge til at jeg ikke tar stilling til samisk pressestøtte over Kulturdepartementets kapittel 335 som for 2014 er på nesten 25 mill. kr og som i hovedsak går til Ságat og Ávvir. Jeg er ikke i den lobbyen. Så gjenstår det å se hva pressestøtten blir i 2015 med FrP og dens samepolitiske talsmann Hans Eriksen som lobbyist og samtingsmedlem.

Categories: Min blogg

Skriv en kommentar

Du kommenterer nå kun som gjest. Alternativ innlogging under.

Dette er bare en testmodul - ikke bry deg om denne

 • Lorem ipsum

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

  Les mer

 • Non dignissim

  Non dignissim

  Aliquam in ligula tristique, ullamcorper enim nec, lacinia risus.

  Les mer

 • Suspendisse nisi

  Suspendisse nisi

  Nullam rutrum viverra lacus, vel blandit libero scelerisque tempus.

  Les mer

 • Venenatis arcu

  Venenatis arcu

  Aliquam dapibus urna eget erat sagittis, at dignissim est interdum.
 • Cursus tortor

  Cursus tortor

  Vivamus enim odio, sagittis at leo non, bibendum egestas tellus.
 • Aliquet ipsum

  Aliquet ipsum

  Duis dictum at quam nec placerat. Aenean blandit felis eu aliquam condimentum.
 • Quisque posuere

  Quisque posuere

  Proin luctus interdum posuere. Integer sit amet enim rhoncus, egestas odio eget, cursus justo.
 • Vestibulum ac ante

  Vestibulum ac ante

  Sed quis tortor quis dui venenatis euismod eu quis erat.
 • Quisque bibendum

  Quisque bibendum

  Duis pulvinar enim lobortis eros vulputate, vel feugiat urna viverra.
 • Quisque sem

  Quisque sem

  Pellentesque quis purus sed nibh vulputate sagittis vitae a velit.
 • Proin eleifend

  Proin eleifend

  In dictum, libero et ultrices auctor, justo ipsum fringilla libero, vitae gravida arcu justo vel erat.
 • Donec eget

  Donec eget

  Integer ligula nulla, laoreet a felis ut, viverra varius nibh.
 • Quisque ac

  Quisque ac

  Mauris condimentum turpis ante, eget sollicitudin ante lobortis aliquet.
 • Dui vitae

  Dui vitae

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
 • Dolor rhoncus

  Dolor rhoncus

  Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s
 • Arcu sagittis

  Arcu sagittis

  Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text.
 • Dollar tegn

  Dollar tegn

  It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old.
 • Nisi lectus

  Nisi lectus

  It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old.
 • Nec quam

  Nec quam

  It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old.
 • Mauris leo

  Mauris leo

  It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old.